Scroll Top

.

Утасгүй суурин утас

Бүтээгдэхүүний жагсаалт
Panasonic KX-TG1611

1,5 инч гэрэлтдэг LCD дэлгэц
120 суваг
Цаг болон сэрүүлэг
Дугаар илрүүлэгч
Дуудлагын алхам: 6+Off
50 дуудлага санах болон 10 дуудлага дахин дуудах
50 нэр, утасны дугаар хадгалах
15 хүртэл цаг тасралтгүй ярина
Гарны жин: 126 гр
Гар байрлуулагч
Өнгө: Хар, Цагаан, Ягаан, Ногоон, Улаан

Panasonic KX-TG6811

1,8 инч гэрэлтдэг LCD дэлгэц
120 суваг
Орчны дуу намсгагч
Цаг болон сэрүүлэг
Дугаар илрүүлэгч, Чанга яригч
Дуудлагын алхам: 6+Off
50 дуудлага санах болон 10 дуудлага дахин дуудах
100 нэр, утасны дугаар хадгалах
15 хүртэл цаг тасралтгүй ярина
Гарны жин: 129 гр
Гар байрлуулагч
Өнгө: Хар, Мөнгөлөг

Panasonic KX-TGC310

1,6 инч гэрэлтдэг LCD дэлгэц
120 суваг
Цаг болон сэрүүлэг
Дугаар илрүүлэгч, Чанга яригч
Дуудлагын алхам: 6+Off
50 дуудлага санах болон 10 дуудлага дахин дуудах, 50 дуудлага хаах
50 нэр, утасны дугаар хадгалах
16 хүртэл цаг тасралтгүй ярина
Гарны жин: 130 гр
Гар байрлуулагч
Өнгө: Хар

Panasonic KX-TGD310

1,6 инч гэрэлтдэг LCD дэлгэц
120 суваг
Цаг болон сэрүүлэг
Дугаар илрүүлэгч, Чанга яригч
Дуудлагын алхам: 6+Off
50 дуудлага санах болон 10 дуудлага дахин дуудах, 30 дуудлага хаах
120 нэр, утасны дугаар хадгалах
16 хүртэл цаг тасралтгүй ярина
Гарны жин: 130 гр
Гар байрлуулагч
Өнгө: Хар

Panasonic KX-TGK210

1,5 инч гэрэлтдэг LCD дэлгэц
120 суваг
Цаг болон сэрүүлэг
Дугаар илрүүлэгч, Чанга яригч
Дуудлагын алхам: 6+Off
50 дуудлага санах болон 10 дуудлага дахин дуудах, 30 дуудлага хаах
50 нэр, утасны дугаар хадгалах
18 хүртэл цаг тасралтгүй ярина
Гарны жин: 150 гр
Гар байрлуулагч
Өнгө: Цагаан

Panasonic KX-TGC210

1,6 инч гэрэлтдэг LCD дэлгэц
60 суваг
Цаг болон сэрүүлэг
Дугаар илрүүлэгч, Чанга яригч
Дуудлагын алхам: 6+Off
50 дуудлага санах болон 10 дуудлага дахин дуудах, 30 дуудлага хаах
50 нэр, утасны дугаар хадгалах
18 хүртэл цаг тасралтгүй ярина
Гарны жин: 130 гр
Гар байрлуулагч
Өнгө: Хар

Panasonic KX-TW510

Сим уншдаг сүлжээ хүлээн авагчтай
1,6 инчийн LCD өнгөт дэлгэц
Чанга яригч
Мессеж, Дуут шуудан
250 нэр, утасны дугаар хадгалах
Recal/Flash/Clock/Alarm/Mute/Pause
Давтамж: 1,88-1,9 Ghz
Цахилгаан эх үүсвэр: 220V, 50/60 Hz
Өнгө: Хар

Panasonic KX-TGF320

1,8 инч гэрэлтдэг LCD дэлгэц
120 суваг
Цаг болон сэрүүлэг
Дугаар илрүүлэгч, Чанга яригч
Дуудлагын алхам: 6+Off
50 дуудлага санах болон 10 дуудлага дахин дуудах, 100 дуудлага хаах
100 нэр, утасны дугаар хадгалах
17 хүртэл цаг тасралтгүй ярина
Гарны жин: 140 гр
Гар байрлуулагч
Өнгө: Хар

P1144038_1--
Т. Энхтүвшин
Борлуулалтын ажилтан